براکت دیواری

براکت دیواری

انواع براکت

فروش انواع

قیمت براکت

  •  ثابت ولتن : 

    این نوع براکت کاملا ثابت میباشد و امکان هیچ حرکتی را ندارد.

  • براکت متحرک تلویزیون

    بالا و پایین: نوع دیگری از براکت  تلویزیون، براکت یا پایه دیواری متحرک تلویزیون نام دارد که قابلیت تغییر زاویه 15 درجه به سمت بالا و پایین را به کاربر میدهد.

  • براکت  تلویزیون تمام جهات: براکت بازویی قابلیت حرکت در تمامی جهات اعم از جلو ، عقب ، بالا ، پایین ، چپ و راست را دارا میباشد.
  • براکت سقفی تلویزیون:  این نوع براکت علاوه بر تغییر زاویه 15 درجه به سمت بالا و پایین قابلیت فاصله گرفتن از سقف را با توجه به ارتفاع محیط دارند. 
نمایش یک نتیجه
نمایش یک نتیجه